Saavutettavuusseloste

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplatsen www.totemteatteri.com Webbplatsen omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och dess krav på att offentliga webbplatser måste vara tillgängliga. 

Webbplatsen www.totemteatteri.com publicerades 1.9.2020. Detta tillgänglighetsutlåtande publicerades 1.9.2020 på finska och 23.3.2021 på svenska. TOTEM-teatern har tillsammans med sin webbleverantör granskat hur tillgänglig webbplatsen är.

Webbplatsen uppfyller till största del tillgänglighetskraven. Bilagor (pdf, doc, mpeg…), som publicerats innan 23.9.2018, omfattas inte av lagstiftningens krav. Webbplatsen innehåller inga sådana bilagor. Vi utbildar vår personal i att producera innehåll, som uppfyller tillgänglighetskraven och följer upp webbplatsens tillgänglighet kontinuerligt. 

Kontakt:

Kontakta oss om du vill uppmärksamma oss om brister i tillgängligheten på vår webbplats. Vi lovar att svara dig inom 14 dagar.

Du kan begära att få innehåll som inte uppfyller tillgänglighetskraven i en sådan tillgänglig form som passar dig. Begäran måste vara rimlig.

E-post: tuottaja(at)totemteatteri.com

Tillsynsmyndigheten

Jos huomaat sivustollamme saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen, voit tehdä selvityspyynnön Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo saavutettavuusvaatimusten noudattamista Suomessa. 

Etelä-Suomen aluehallintoviraston yhteystiedot:

e-post: kirjaamo.etela(at)avi.fi 
tel: 0295 016000

Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas: https://www.tillganglighetskrav.fi/dina-rattigheter/ 

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000

Dina rättigheter

https://www.tillganglighetskrav.fi/dina-rattigheter/