Kalender

TOTEM-teaterns föreställningar kan beställas över hela landet till skolor, festivaler, evenemang mm. Spelplatsen bör ha ett scenutrymme på cirka 7 x 7 m, en gymnastiksal lämpar sig bra som utrymme.

Kontakta oss, ifall du vill ha mer information!

SUOMEKSI

PNNN LNK

Kiertuekalenteri 2021

12.1. Espoo (kenraali)
13.1. Espoo (ensiaamu)

15.1. Espoo
18.1. Espoo
20.1. Espoo (2 esitystä)
21.1. Espoo
26.1. Espoo
29.1. Espoo (2 esitystä)
1.2. Espoo
3.2. Espoo (2 esitystä)
5.2. Espoo (2 esitystä)
9.2. Espoo (2 esitystä)
11.2. Espoo (2 esitystä)
15.2. Espoo
8.3. Espoo (2 esitystä)
6.5. Espoo (2 esitystä)
7.5. Espoo (2 esitystä)
10.5. Espoo (2 esitystä)
11.5. Espoo (2 esitystä)

Tilattavissa:

Esitys on kiertueella ja tilattavissa 26.11.2021 asti.

PÅ SVENSKA

RD TRDN

Turnékalender 2020-2021

27.10 Esbo (genrep)
28.10 Esbo (premiär)

3.11 Esbo (2 föreställningar)        
4.11 Helsingfors (2 föreställningar)

3.3 Esbo (2 föreställningar)
4.3 Esbo (2 föreställningar)
8.4 Helsingfors (2 föreställningar)
26.4 Helsingfors

29.9 Vanda (2 föreställningar)
30.9 Vanda

1.11 Raseborg
2.11 Björneborg
3.11 Tammerfors
4.11 Borgå
5.11 Lovisa

Kan beställas:

Våren 2021 vecka 9, 14 & 17

Hösten 2021 vecka 39, 43 & 44