Publikarbete

Genom att kombinera publikarbete med föreställningarna vill TOTEM öppna nutidsteaterns formspråk för åskådarna, samt ge material för en fortsatt behandling av konstupplevelsen.

Till alla TOTEM-teaterns föreställningar hör ett skriftligt för- och efterarbetsmaterial, en publikdiskussion i samband med föreställningen och en verkstad. Skolorna har möjlighet att fritt använda sig av teaterns arbetsmetoder och material, som lärarna kan anpassa till övrig undervisning.

 I vår tjänst betonas värdet av multilitteracitet, att lära sig tänka, interaktion samt självupplevelsen – i den positiva pedagogikens uppmuntrande och glädjefyllda anda!

Tilattavissa vuonna 2021:

MNSTR-työpaja liittyen esitykseen PNNN LNK

MNSTR-työpajassa oppilaat saavat keskustellen sekä pelaten jännittävää labyrinttipeliä purkaa ja keriä omassa koululuokassaan PNNN LNK -esityksen teemoja, kuten pelkoa ja sen voittamista. Työpaja auttaa lapsia solmimaan esityksen maailmaa ja oivalluksia omaan elämäänsä.

  • Verkstadens längd 45 min
  • Max. 25 elever / i eget klassrum
  • Vi erbjuder skolor kostnadsfritt 3 verkstäder/föreställning
  • Verkstäderna leds av teaterpedagogen (YH) Iiris Autio

Det lönar sig att boka verkstäderna snabbt, eftersom vi bara kan erbjuda ett begränsat antal av dem!

Förfrågningar och bokningar: tel. 050 547 0047 tuottaja@totemteatteri.com