TOTEM-teatterin piirrosinkkari juoksee kohti labyrinttiä.

Teatern

TOTEM-teaterns främsta uppgift är att främja finländsk barnkultur. Teatern förverkligar detta genom att producera teaterföreställningar för 6–12-åriga barn och genom publikarbete.

TOTEM-teaterns kärnkunnande är postdramatisk barnteater som behandlar samtidsfenomen ur lågstadieålderns perspektiv. TOTEM-teatern utvecklar sitt scenspråk i samarbete med sina konstnärliga arbetsgrupper. Till sin estetik och repertoar placerar sig teatern utanför barnteaterns mainstream-kultur och koncentrerar sig på en nydanande scenkonst.

Varje år omformas den konstnärliga arbetsgruppen genom att TOTEM-teatern inbjuder en gästande regissör, som i sin tur skapar sin egen arbetsgrupp. Regissörerna är antingen erfarna eller nyligen dimitterade unga konstnärer som tillför TOTEM nytt och fördomsfritt tänkande. Som regissörer, manusförfattare och dramaturger har bland annat Atro Kahiluoto, Anna-Mari Karvonen, Essi Räisänen, Katariina Numminen, Tuomas Laitinen, Juha Hurme, Tuomas Timonen och Pilvi Porkola anlitats.

Teaterns huvudsakliga verksamhetsform är turnéverksamhet. TOTEM uppträder där publiken finns; turnéerna riktar sig till skolor i hemkommunen Esbo, till huvudstadsregionen men också till andra orter i Finland. Det specifika och betydelsefulla ligger i att TOTEM gör mötet med konsten ”vardagligt” genom att föra ut konsten till skolornas gymnastiksalar och erbjuda en konstupplevelse nära skolelevernas egen vardag.

I hemlandet framförs verken för finsk- och svenskspråkig publik. Om efterfrågan finns gör teatern turnéer också i utlandet. TOTEM har ungefär 12 000 åskådare per år, i verkstäderna deltar i medeltal 4 000 personer.

Tillgänglighet är den sammanfattande idén i TOTEM-teaterns verksamhet. Turnéverksamheten tjänar publiken jämlikt i hela landet.

TOTEM-teaterns mest betydande understöd kommer från Centret för konstfrämjande, Esbo stad, Konestiftelsen och Svenska Kulturfonden.

TOTEM-teatern förbinder sig till hållbar utveckling inom ramen för permakultur, ekologiskt, ekonomiskt, kulturellt och socialt. Vid sidan av en estetisk upplevelse, vill teatern uppriktigt förmedla icke-materiella värden och motverka konsumtion. Vi sorterar, återanvänder och undviker onödiga anskaffningar. Cykeln är i mån av möjlighet det naturliga valet som fortskaffningsmedel, utom på turnéerna, då den hyrda paketbilen går på bränsle ur förnybara, inhemska och utsläppssnåla energikällor.

Juridiskt är TOTEM-teatern en understödsförening. Styrelseordförande är regissör och teaterchef, emerita Maarit Pyökäri.

Tukijoitamme:

Espoon kaupunki - logo
Taiteen edistämiskeskus -logo
Koneen säätiö - logo