Kalender

TOTEM-teaterns föreställningar kan beställas över hela landet till skolor, festivaler, evenemang mm. Spelplatsen bör ha ett scenutrymme på cirka 7 x 7 m, en gymnastiksal lämpar sig bra som utrymme.

Läs mera
Svenska