Työpajaohjaaja vetää työpajaa koulun liikuntasalissa. Kolme osallistujaa seuraa pajaa.

Publikarbete

Genom att kombinera publikarbete med föreställningarna vill TOTEM öppna nutidsteaterns formspråk för åskådarna, samt ge material för en fortsatt behandling av konstupplevelsen.

Till alla TOTEM-teaterns föreställningar hör ett skriftligt för- och efterarbetsmaterial, en publikdiskussion i samband med föreställningen och en verkstad. Skolorna har möjlighet att fritt använda sig av teaterns arbetsmetoder och material, som lärarna kan anpassa till övrig undervisning.

 I vår tjänst betonas värdet av multilitteracitet, att lära sig tänka, interaktion samt självupplevelsen – i den positiva pedagogikens uppmuntrande och glädjefyllda anda!

Tilattavissa vuonna 2021:

MNSTR-työpaja liittyen esitykseen PNNN LNK

MNSTR-työpajassa oppilaat saavat keskustellen sekä pelaten jännittävää labyrinttipeliä purkaa ja keriä omassa koululuokassaan PNNN LNK -esityksen teemoja, kuten pelkoa ja sen voittamista. Työpaja auttaa lapsia solmimaan esityksen maailmaa ja oivalluksia omaan elämäänsä.

  • Verkstadens längd 45 min
  • Max. 25 elever / i eget klassrum
  • Vi erbjuder skolor kostnadsfritt 3 verkstäder/föreställning
  • Verkstäderna leds av teaterpedagogen (YH) Iiris Autio

Det lönar sig att boka verkstäderna snabbt, eftersom vi bara kan erbjuda ett begränsat antal av dem!

Förfrågningar och bokningar: tel. 050 547 0047 tuottaja@totemteatteri.com