Teatteripedagogi Irene Tuominen

Yleisötyö

Esitystoimintaan liittyvällä yleisötyöllä pyritään avaamaan katsojille nykylastenteatterin muotoa ja kieltä sekä tukemaan katsomiskokemuksen jatkokäsittelyä.

Kaikkiin TOTEM-teatterin esityksiin kuuluvat kouluille ennakkoon lähetettävät kirjalliset ennakko- ja purkutehtävät, heti esityksen jälkeen tapahtuva yleisökeskustelu sekä työpaja. Teatterin taidelähtöisen yleisötyön avulla katsoja tulee tietoiseksi teoksen synnyttämistä ajatuksista ja tunteista. Yleisötyön tarjoamien kysymysten, keskustelun sekä toiminnallisten tehtävien myötä katsoja muodostaa omakohtaisen suhteen koettuun teokseen ja kehittää taidekäsitystään vuorovaikutteiseen suuntaan. Esitys, työpaja ja tehtävät muodostavat pedagogisen kokonaisuuden, joka kutsuu pohtimaan ja kehittämään katsojan omaa suhdetta esitystaiteeseen.

Esitystoimintaan liittyvällä yleisötyöllä pyritään avaamaan katsojille nykylastenteatterin muotoa ja kieltä sekä tukemaan katsomiskokemuksen jatkokäsittelyä.

Kouluille jää vapaasti käytettäväksi työtapoja ja tehtävämateriaalia, joita opettajat voivat soveltaa ja integroida muuhun opetukseen. Kysy lisää yleisötyöstä!

Tilattavissa keväällä 2024:

Maisemareitti-työpaja liittyen esitykseen Oikopolku Peittometsään

Minne lähtisit retkelle, jos mahdotonkin olisi mahdollista? Entä mihin paikkaan et missään nimessä haluaisi eksyä? Työpajassa laitetaan mielikuvitus liikkeelle, kun esityksen teemoja lähestytään keskustelun, leikin ja draaman keinoin. Pajan lopussa toteutettavan loppurentoutuksen myötä jokainen saa mahdollisuuden hiljentyä oman mielenmaisemansa äärelle.

Toiveikasta-työpaja liittyen esitykseen Kuvitellaan toivo

Työpajassa teatteripedagogi johdattelee osallistujat esityksestä tuttujen henkilöhahmojen pariin. Heidän kauttaan osallistuja pääsee pohtimaan sosiaalisia rooleja ja niiden merkitystä koulukiusaamisen taustalla. Vaikeaa teemaa lähestytään eri näkökulmista yhteistyön ja leikin keinoin.  Koulukiusaaminen pyritään esittämään yhteisenä asiana, jonka edessä kukaan ei ole voimaton.

Kysy työpajoista TOTEM-teatterin toimistosta
p. 050 547 0047 / tuottaja@totemteatteri.com