TOTEM-teaterns anvisningar för trygga skolbesök hösten 2022

Vi följer de rekommendationer angående epidemin som utfärdas av Institutet för hälsa och välfärd (THL) och handlar därefter. Utöver detta följer vi under våra besök i skolorna givetvis även skolornas egna instruktioner gällande epidemin. (Uppdaterad 14.9.2022)

Anvisningar för publik och skolor

 • Alla bör iaktta god handhygien både på väg in till och ut från föreställningsutrymmet.
 • Man kan delta endast då man är symptomfri.
 • Håll säkerhetsavstånd. Kom till föreställningen en klass i taget. Reservera tillräckligt mycket tid för att varje klass kan komma till föreställningen utan att köa och sätta sig på utmärkta platser. Varje klass ska hålla säkerhetsavstånd till andra klasser samt till scenen. Varje klass går ut från salen lugnt enligt samma anvisningar – reservera också tillräckligt mycket tid för detta.
 • Åskådarantalet bör begränsas så, att man kan hålla tillräckliga säkerhetsavstånd.
 • Det för lärarna avsedda programbladet skickas före föreställningen elektroniskt till skolorna. 
 • Åskådarna får inte komma in på scenen eller röra vid rekvisita och teknisk utrustning utan teatergruppens tillstånd. 
 • Åskådarnas feedback är värdefull för oss. Under undantagsförhållandena tar vi gärna emot feedback per e-post.
 • TOTEM-teatterin koululle saapuva henkilökunta on rokotettu.

Anvisningar för skådespelare och tekniker

 • Skådespelarna och teknikern följer myndigheternas anvisningar och kommer på plats endast då de är symptomfria. Vid sjukdomsfall strävar man till att flytta föreställningen, annars ställs den in.
 • Skådespelarna och teknikern anländer till skolan 2,5 timmar före föreställningen och använder endast den dörr de hänvisas till närmast föreställningsutrymmet. 
 • För skådespelarna reserveras ett separat omklädningsrum med WC i närheten av föreställningsutrymmet. 
 • Skådespelarna och teknikern rör sig endast i och mellan dessa utrymmen (omklädningsrum och föreställningsutrymme) under sitt besök. Ifall skådespelarna och teknikern måste röra sig annanstans i skolan, bär de mask.
 • Skådespelarna och teknikern iakttar god handhygien under hela besöket.
 • Skådespelarna och teknikern håller tillräckliga säkerhetsavstånd till publiken.
 • Under byggande och rivning av föreställningen tar skådespelarna och teknikern hand om den rekvisita och teknisk utrustning som är på deras ansvar. Lådor och kablar hanteras gemensamt med handskar på händerna. Alla undviker onödigt vidrörande av föremål och ytor i föreställningsutrymmet. 
 • Tillräckligt säkerhetsavstånd lämnas mellan publiken och scenen. 
 • Skådespelarna och teknikern undviker onödig fysisk kontakt med åskådarna. 

Anvisningar för verkstadsledare

 • Verkstadsledarna följer myndigheternas anvisningar och kommer på plats endast då de är symptomfria.  
 • Vänligen kontakta teatern i god tid angående skolans eventuella specialarrangemang eller önskemål angående verkstäderna.
 • Verkstadsledarna iakttar god handhygien under hela besöket.
 • Verkstadsledarna bär mask under hela skolbesöket.
 • Verkstäderna kan vid behov också ordnas på distans.