Tietosuojaseloste

 Rekisteri- ja tietosuojaseloste, asiakasrekisteri 

Tämä on TOTEM-teatterin Kannatusyhdistys ry:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 15.5.2018. Päivitetty 7.8.2020. 

1 Rekisterinpitäjä 

TOTEM-teatterin Kannatusyhdistys ry, Nuijalantie 9 02630 Espoo, y-tunnus 0831198-9 

2 Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö 

tuottaja(at)totemteatteri.com puh. 050 547 0047 

3 Rekisterin nimi 

TOTEM-teatterin asiakasrekisteri 

4 Rekisteritietojen käsittelyn tarkoitus 

Tietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on teatterin ja teatterin asiakkaan välinen asiakassuhde. Tietoja käytetään asiakassuhdeviestinnän ja markkinoinnin toteuttamiseen sekä kontaktihistorian hallintaan. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 

5 Rekisterin tietosisältö 

Rekisteriin tallennettavat tiedot ovat peruskoulun nimi, yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja koulun osoite. Lisäksi kuntien kulttuuritoimien yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja osoite. Tietojen säilyttämisen kestoa ei ole määritelty erikseen. 

6 Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaan www-sivuilta, asiakkaan tehdessä esitystilausta ja asiakastapahtumista, joissa asiakas luovuttaa tietonsa. 

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n ja ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja ei luovuteta muille tahoille. Tietoja ei myöskään julkaista. 

8 Rekisterin suojauksen periaatteet 

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Laitteiston fyysinen ja digitaalinen tietoturvasuojaus on asiaankuuluva ja ajantasainen. Rekisteriin tallennettuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan tehtävä kuuluu. 

9 Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista 

Jokaisella rekisterissä olevalla on oikeus tarkista rekisteriin tallennetut tiedonsa, vaatia mahdollisen virheen korjaamista, puutteellisen tiedon täydentämistä tai tietonsa poistamista rekisteristä. Vapaamuotoiset tarkistuspyynnöt osoitetaan sähköpostitse rekisterin ylläpitäjille tuottaja(at)totemteatteri.com 

Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (kuukauden kuluessa).