Työpajaohjaaja vetää työpajaa koulun liikuntasalissa. Kolme osallistujaa seuraa pajaa.

Publikarbete

Genom att kombinera publikarbete med föreställningarna vill TOTEM öppna nutidsteaterns formspråk för åskådarna, samt ge material för en fortsatt behandling av konstupplevelsen.

Läs mera
Svenska