Yleisötyö

TOTEM-teatterin koululaisille suunnattu esitys- ja yleisötyötoiminta muodostavat toisiaan tukevan kokonaisuuden. Yleisötyön tavoitteena on antaa välineitä katsojan oman kokemuksen syventämiselle ja käsittelylle ilmaisullisin keinoin sekä tukea osallistujien kykyä oppia lukemaan esittävää taidetta. Yleisötyö pohjautuu yhdessä oppimiseen ja monipuolistaa lasten käsitystä näyttämöilmaisun laaja-alaisuudesta. Yleisötyössä on taidepedagoginen lähestymistapa.

Esitystoimintaan liittyvällä yleisötyöllä pyritään avaamaan katsojille nykylastenteatterin muotoa ja kieltä sekä antamaan materiaalia katsomiskokemuksen jatkokäsittelyyn. Kaikkiin TOTEM-teatterin esityksiin kuuluvat heti esityksen jälkeen tapahtuva yleisökeskustelu, työpajat sekä kouluille ennakkoon lähetettävät tehtävämateriaalit. Teatterin yleisötyöstä jää kouluille vapaasti käytettäväksi työtapoja ja tehtävämateriaalia, joita opettajat voivat soveltaa muuhun opetukseen.

Esityksen, työpajan ja tehtävien muodostama kokonaisuus virittää uteliaisuutta nykyteatteria kohtaan, kehittää ja tukee omaa ajattelua ja kannustaa kohti aktiivisempaa toimijuutta suhteessa taiteeseen – positiivisen pedagogiikan mukaisesti kannustaen ja ilon kautta!

Tilattavissa vuonna 2020:                         

  • Esineellistä-työpaja liittyen esitykseen Ihana sininen
  • Työpajan kesto 45 min / max. 25 oppilasta / omassa luokkatilassa.
  • Esitykseen liittyy mahdollisuus 3 maksuttomaan työpajaan, lisätyöpajoja voi myös tilata erilliseen hintaan.
  • Ohjaajina toimivat teatteri-ilmaisun ohjaajat (AMK) Camilla Anderzén, Tanja Juutilainen, Iiris Autio sekä Louna-Tuuli Luukka.

Kysy mahdollisuudesta työpajoihin TOTEM-teatterin toimistosta p. 050 547 0047 / tuottaja@totemteatteri.com