Työpajaohjaaja vetää työpajaa koulun liikuntasalissa. Kolme osallistujaa seuraa pajaa.

Yleisötyö

Esitystoimintaan liittyvällä yleisötyöllä pyritään avaamaan katsojille nykylastenteatterin muotoa ja kieltä sekä tukemaan katsomiskokemuksen jatkokäsittelyä.

Kaikkiin TOTEM-teatterin esityksiin kuuluvat kouluille ennakkoon lähetettävät tehtävämateriaalit, heti esityksen jälkeen tapahtuva yleisökeskustelu sekä työpaja. Teatterin yleisötyöstä jää kouluille vapaasti käytettäväksi työtapoja ja tehtävämateriaalia, joita opettajat voivat soveltaa ja integroida muuhun opetukseen.

Esityksen, työpajan ja tehtävien muodostama kokonaisuus virittää uteliaisuutta nykyteatteria kohtaan, kehittää ja tukee omaa ajattelua ja kannustaa kohti aktiivisempaa toimijuutta suhteessa taiteeseen – positiivisen pedagogiikan mukaisesti kannustaen ja ilon kautta!

Tilattavissa vuonna 2021:

MNSTR-työpaja liittyen esitykseen PNNN LNK

MNSTR-työpajassa oppilaat saavat keskustellen sekä pelaten jännittävää labyrinttipeliä purkaa ja keriä omassa koululuokassaan PNNN LNK -esityksen teemoja, kuten pelkoa ja sen voittamista. Työpaja auttaa lapsia solmimaan esityksen maailmaa ja oivalluksia omaan elämäänsä.

  • Työpajan kesto 45 min
  • Max. 25 oppilasta / omassa luokkatilassa
  • Esitykseen liittyy mahdollisuus 3 maksuttomaan työpajaan. Lisätyöpajoja voi myös tilata erilliseen hintaan.
  • Ohjaajina toimivat teatteri-ilmaisun ohjaajat (AMK) Iiris Autio, Louna-Tuuli Luukka, Ia Tanskanen ja Riikka Niemistö.

Kysy mahdollisuudesta työpajoihin TOTEM-teatterin toimistosta p. 050 547 0047 / tuottaja@totemteatteri.com