Työpajaohjaaja vetää työpajaa koulun liikuntasalissa. Kolme osallistujaa seuraa pajaa.

Yleisötyö

Esitystoimintaan liittyvällä yleisötyöllä pyritään avaamaan katsojille nykylastenteatterin muotoa ja kieltä sekä tukemaan katsomiskokemuksen jatkokäsittelyä.

Kaikkiin TOTEM-teatterin esityksiin kuuluvat kouluille ennakkoon lähetettävät kirjalliset ennakko- ja purkutehtävät, heti esityksen jälkeen tapahtuva yleisökeskustelu sekä työpaja. Teatterin taidelähtöisen yleisötyön avulla katsoja tulee tietoiseksi teoksen synnyttämistä ajatuksista ja tunteista. Yleisötyön tarjoamien kysymysten, keskustelun sekä toiminnallisten tehtävien myötä katsoja muodostaa omakohtaisen suhteen koettuun teokseen ja kehittää taidekäsitystään vuorovaikutteiseen suuntaan. Esitys, työpaja ja tehtävät muodostavat pedagogisen kokonaisuuden, joka kutsuu pohtimaan ja kehittämään katsojan omaa suhdetta esitystaiteeseen.

Esitystoimintaan liittyvällä yleisötyöllä pyritään avaamaan katsojille nykylastenteatterin muotoa ja kieltä sekä tukemaan katsomiskokemuksen jatkokäsittelyä.

Kouluille jää vapaasti käytettäväksi työtapoja ja tehtävämateriaalia, joita opettajat voivat soveltaa ja integroida muuhun opetukseen. Kysy lisää yleisötyöstä!

Tilattavissa vuonna 2022:

Taitekohta-työpaja liittyen esitykseen 1000 paperista kurkea

Taitekohta-työpajassa järjestetään huippukokous, jossa nostetaan esille ja etsitään ratkaisuja lasten tärkeisiin kysymyksiin. Pajassa vaikuttamistyö esitellään hauskana yhteisöllisyyttä ja toiveikkuutta lisäävänä toimintana, johon kuka tahansa voi ryhtyä. Työpaja auttaa lapsia lähestymään esityksen maailmaa ja tarjoaa oivalluksia omaan elämään.

Kysy mahdollisuudesta työpajoihin TOTEM-teatterin toimistosta
p. 050 547 0047 / tuottaja@totemteatteri.com