Työpajaohjaaja vetää työpajaa koulun liikuntasalissa. Kolme osallistujaa seuraa pajaa.

Yleisötyö

Esitystoimintaan liittyvällä yleisötyöllä pyritään avaamaan katsojille nykylastenteatterin muotoa ja kieltä sekä tukemaan katsomiskokemuksen jatkokäsittelyä.

Kaikkiin TOTEM-teatterin esityksiin kuuluvat kouluille ennakkoon lähetettävät kirjalliset ennakko- ja purkutehtävät, heti esityksen jälkeen tapahtuva yleisökeskustelu sekä työpaja. Teatterin taidelähtöisen yleisötyön avulla katsoja tulee tietoiseksi teoksen synnyttämistä ajatuksista ja tunteista. Yleisötyön tarjoamien kysymysten, keskustelun sekä toiminnallisten tehtävien myötä katsoja muodostaa omakohtaisen suhteen koettuun teokseen ja kehittää taidekäsitystään vuorovaikutteiseen suuntaan. Esitys, työpaja ja tehtävät muodostavat pedagogisen kokonaisuuden, joka kutsuu pohtimaan ja kehittämään katsojan omaa suhdetta esitystaiteeseen.

Esitystoimintaan liittyvällä yleisötyöllä pyritään avaamaan katsojille nykylastenteatterin muotoa ja kieltä sekä tukemaan katsomiskokemuksen jatkokäsittelyä.

Kouluille jää vapaasti käytettäväksi työtapoja ja tehtävämateriaalia, joita opettajat voivat soveltaa ja integroida muuhun opetukseen. Kysy lisää yleisötyöstä!

Tilattavissa vuonna 2023:

Sydämellistä-työpaja liittyen esitykseen Pussauskoppi

Työpajassa annetaan ansaittu lepotauko Amorille, kun osallistujat ottavat hoitaakseen tämän työtehtävät. Pajassa pohditaan vastauksia kysymyksiin mitä kaikkea voi rakastaa ja miten rakkautta voi ilmaista. Työpajassa nostetaan esille esityksestä tuttuja teemoja. Tykkäämistä käsitellään ikätasoisesti osallistujien omia rajoja kunnioittaen.

Kysy työpajoista TOTEM-teatterin toimistosta
p. 050 547 0047 / tuottaja@totemteatteri.com