TOTEM-teatterin ohjeet turvalliseen kouluvierailuun syyskaudella 2022

Seuraamme THL:n suosituksia epidemian osalta ja toimimme niiden mukaisesti. Lisäksi noudatamme kouluissa vieraillessamme koulujen ohjeistusta epidemiaan liittyen. (Päivitetty 14.9.2022)

Ohjeet yleisölle ja kouluille

 • Käsihygieniasta huolehditaan sekä tilaan tullessa että lähtiessä.
 • Tilaisuuteen tullaan vain oireettomana.
 • Turvaväleihin kiinnitetään erityistä huomiota. Esitykseen saavutaan luokka kerrallaan. Saapumiseen on varattava tarpeeksi aikaa, jotta jokainen luokka voi tulla tilaan jonottamatta ja asettua heille osoitetuille paikoille. Jokainen luokka erotetaan toisistaan sekä näyttämöstä turvavälein. Esityksestä poistutaan rauhallisesti samoin järjestelyin – tähän on myös varattava tarpeeksi aikaa.
 • Katsojien lukumäärää on rajoitettava niin, että turvaväleistä pystytään huolehtimaan.
 • Opettajille suunnattu käsiohjelma toimitetaan koululle sähköisesti ennen esitystä. 
 • Katsojat eivät saa tulla näyttämölle eivätkä koskea esitykseen liittyvään tarpeistoon tai tekniikkaan ilman teatteriryhmän lupaa. 
 • Yleisöpalaute on meille arvokasta. Poikkeusoloista johtuen otamme sitä mielellämme vastaan sähköpostitse.
 • TOTEM-teatterin koululle saapuva henkilökunta on rokotettu.

Ohjeet esiintyjille

 • Esiintyjät ja teknikko noudattavat viranomaisten laatimia ohjeita ja saapuvat paikalle ainoastaan oireettomina. Sairastapauksessa esitys pyritään siirtämään tai perutaan.
 • Esiintyjät ja teknikko saapuvat koululle 2,5 tuntia ennen esitystä käyttäen esitystilan lähintä heille osoitettua ovea. 
 • Esiintyjille varataan esitystilan läheisyydestä erillinen pukeutumis- ja saniteettitila. 
 • Esiintyjät ja teknikko liikkuvat ainoastaan näissä tiloissa vierailunsa aikana. Jos heidän on liikuttava muualla koulussa, käyttävät he maskia.
 • Esiintyjät ja teknikko huolehtivat käsihygieniasta heti koululle saavuttaessa.
 • Esiintyjät ja teknikko pitävät huolta turvavälistä katsojiin.
 • Rakentaessa ja purkaessa esitystä esiintyjät ja teknikko huolehtivat siitä rekvisiitasta ja tekniikasta, joka on sovittu heidän vastuulleen. Yhteisesti hoidettavia laatikoita ja piuhoja käsitellään roudaushanskoin. Turhaa esitystilan tavaroiden ja pintojen koskettelua vältetään. 
 • Näyttämön ja katsomon välille jätetään riittävä turvaväli. 
 • Vältetään turhaa fyysistä kontaktia katsojiin. 

Ohjeet pajaohjaajille

 • Pajaohjaajat noudattavat viranomaisten laatimia ja koulujen sisäisiä ohjeita ja saapuvat paikalle ainoastaan oireettomina.  
 • Koulukohtaisista erityisjärjestelyistä tai toiveista pajoihin liittyen tulee sopia hyvissä ajoin teatterin kanssa.
 • Pajaohjaajat huolehtivat käsihygieniasta heti koululle saavuttaessa.
 • Pajaohjaajat käyttävät maskia koko kouluvierailun ajan.
 • Työpaja voidaan myös tarvittaessa järjestää etäyhteyden kautta.