TOTEM-teatterin piirrosinkkari juoksee kohti labyrinttiä.

Teatterista

TOTEM-teatterin keskeisin tehtävä on suomalaisen lastenkulttuurin edistäminen. Tätä tehtävää teatteri toteuttaa tuottamalla 6–12-vuotiaille lapsille suunnattuja teatteriesityksiä sekä järjestämällä yleisötyötä.

TOTEM-teatterin ydinosaaminen on alakouluikäisille suunnattu nykyteatteri, joka käsittelee ajassa olevia ilmiöitä nuoren katsojan näkökulmasta. Yhteistyössä taiteellisten työryhmiensä kanssa TOTEM-teatteri kehittää näyttämökieltään. Estetiikaltaan ja ohjelmistovalinnaltaan teatteri sijoittuu perinteisen lastenteatterin valtavirran ulkopuolelle keskittyen uutta etsivään esitystaiteeseen.

Vuosittainen taiteellinen työryhmä muotoutuu siten, että TOTEM-teatteri kutsuu vierailevan ohjaajan, joka puolestaan valitsee muun työryhmän. Ohjaajat ovat joko kokeneita tai nuoren polven vastavalmistuneita taiteilijoita, jotka tuovat uutta ja ennakkoluulotonta näyttämöajattelua TOTEMin lajiin.  Ohjaajina, käsikirjoittajina ja dramaturgeina ovat olleet mm. Atro Kahiluoto, Anna-Mari Karvonen, Essi Räisänen, Katariina Numminen, Tuomas Laitinen, Juha Hurme, Tuomas Timonen ja Pilvi Porkola.

Teatterin pääasiallinen toimintamuoto on kiertuetoiminta. TOTEM esiintyy siellä, missä yleisö on; kiertuetoiminta suuntautuu kouluihin kotikunnassa Espoossa, pääkaupunkiseudulla ja muualla Suomessa. TOTEMin toiminnan erityisyys ja merkitys on siinä, että TOTEM ”arkipäiväistää” taiteen kohtaamista viemällä teatteria koulujen liikuntasaleihin ja tarjoamalla taidekokemuksen lähellä koululaisten omaa arkea.

Ohjelmistoon valmistuu vuosittain yksi teos, jota kotimaassa esitetään suomen- ja ruotsinkieliselle yleisölle. Teatteri suuntaa esityskiertueensa kysyttäessä myös ulkomaille ja kansainvälisille lastenteatteri-festivaaleille. TOTEMilla on vuosittain katsojia noin 12 000 sekä työpajoihin osallistuvia noin 4000.

TOTEM-teatterin toiminnassa kiteytyy saavutettavuus. Kiertuetoiminta palvelee yleisöä valtakunnallisesti yhdenvertaisesti.

TOTEM-teatterin merkittävimmät tukijat ovat Taiteen edistämiskeskus, Espoon kaupunki, Koneen säätiö ja Svenska Kulturfonden.

TOTEM-teatteri sitoutuu permakulttuurin rajoissa kestävään kehitykseen ekologisesti, taloudellisesti, kulttuurisesti ja sosiaalisesti. Teatterin toiminta, esteettisen kokemuksen lisäksi, aidosti välittää kulutuksen vastaisia ei-materiaalisia arvoja. Lajittelemme, kierrätämme ja vältämme turhia hankintoja. Polkupyörä on mahdollisuuksien mukaan luonnollinen valinta kulkupeliksi, paitsi kiertueella, jolloin vuokrattu keikkapaku kulkee uusiutuvista kotimaisista ja vähäpäästöisistä energialähteistä tuotetulla polttoaineella.

TOTEM-teatteri on juridisesti kannatusyhdistys. Hallituksen puheenjohtaja on teatteriohjaaja ja -johtaja, emerita Maarit Pyökäri.

Tukijoitamme:

Espoon kaupunki - logo
Taiteen edistämiskeskus -logo
Koneen säätiö - logo