Ystävä puuttuu kiusaamiseen

Näytelmäkirjailija Iida Koro oli pitkään halunnut kirjoittaa lapsille. Huolellisen tutkimustyön tuloksena syntyi Kuvitellaan toivo -näytelmä, joka sai ensi-iltansa tammikuussa 2024.

-Halusin tuoda kiusaamiskeskusteluun toivon ja ystävyyden näkökulman, Iida kertoo.

Hän on innostunut siitä, että näytelmää esitetään nimenomaan kouluissa, sillä sen tapahtumat sijoittuvat kouluun.

Päähenkilöt ovat ystävykset Toivo ja Silvia sekä Kaikkitietävä tiainen. Toivo on tarkkanäköinen ja iloinen, Silvia on puheliaampi ja hänellä on vahva oikeudentunto. Kaikkitietävä tiainen taas näkee asiat lintuperspektiivistä. Hän on erehtyväinen ja viisas ja katsoo asioita ulkopuolelta, mutta välittäen.

Lisäksi esityksessä on kolme Silvian ja Toivon nimetöntä luokkatoveria. Heidät nähdään näyttämöllä videolta.

Iida Koro
Iida Koro

Nettikiusaaminen voi olla väkivaltaa

Tutkivan otteen yhdistäminen esitystaiteeseen tuntui Iidasta alusta asti tärkeältä. Hän luki aiheesta ja haastatteli useita tutkijoita.  Hän piti myös näyttelijä ja teatteripedagogi Marjut Mariston kanssa työpajoja koululaisille. Pajat rohkaisivat sukeltamaan vielä syvemmälle aiheeseen.

Iidan mielestä oikeiden termien käyttäminen on tärkeää.

-Voi puhua suoraan kiusaamisesta ja väkivallasta, eikä niin, että tässä on kurja ristiriitatilanne, hän sanoo.

 Kuvitellaan toivo -esityksessä Toivo alkaa saada ikäviä viestejä omalle videotililleen eli hänestä tulee nettikiusaamisen uhri.

Netissä tapahtuva kiusaaminen on aikuiselle näkymättömämpää. Iidan mukaan juuri tässä piilee ilmiön vaara. Kiusaaminen ei ole kuitenkaan muodoltaan vähäisempää kuin se, mikä tapahtuu reaalimaailmassa. Aikuiset eivät saisi kadota paikalta kummassakaan tapauksessa.

Iida painottaa, että sosiaalista mediaa ei kuitenkaan kannata demonisoida. Se voi olla myös väylä löytää uusia ystäviä tai ilmaista luovuutta.

Yleinen pahoinvointi näkyy kouluissa

Lapsilla ja nuorilla on tällä hetkellä paljon haasteita. Korona-ajan vaikutukset tuntuvat edelleen, Venäjän hyökkäyssota luo uhkakuvia ja yhteiskunnallinen puhe tuntuu kovalta. Aikuisten pahoinvointi heijastuu lapsiin ja nuoriin. Kaikki tämä näkyy kouluissa.

Puhelimen roolista kouluissa keskustellaan tällä hetkellä paljon. Älypuhelimen kautta lapsella voi olla lähes rajaton pääsy materiaaleihin, jotka voivat olla vahingollisia. Älypuhelin mahdollistaa myös uudenlaisia kiusaamisen muotoja. Esityksessä Toivosta tuntuu niin pahalta, että hän haluaa luopua videokuvausharrastuksestaan ilkeiden viestien takia.

Kertominen on arvokasta

Kiusaaminen on ryhmäilmiö ja yritystä vahvistaa omaa asemaa ryhmässä. Se ei koskaan johdu kiusatun ominaisuuksista.

-Tämä on tärkein asia, joka oppilaiden tulisi tietää, Iida painottaa. On myös hyvä muistaa, että kiusaamiseen voi puuttua.

On todella arvokasta, jos lapsi tai nuori tulee kertomaan, että häntä kiusataan. Iidan mielestä opettajan pitäisi pyrkiä luomaan sellainen ilmapiiri, että lapsi uskaltaa tulla kertomaan vaikeista asioista.

Kertominen on siksikin arvokasta, että silloin ulkopuolisille tulee mahdollisuus puuttua kiusaamiseen, eikä siitä synny kehää.

Myös opettaja voi tarvita apua, sillä kouluissa ei välttämättä ole valmiita menetelmiä kiusaamistapausten käsittelyyn.

Teksti: Marjo Linnasalmi

Iida Koron käyttämät lähteet
 • Hamarus, Päivi, KT, haastattelu.
 • Rumpu, Niina ja Markkanen, Eeva-Liisa, Karvi (Kansallinen koulutuksen arviointikeskus), haastattelu.
 • Aitonurmi, Tuomas : Ruumiin ylittävä ääni. WSOY 2023.
 • Alametsä, Alviina ja  Raninen, Linda-Maria, Koulumustelmat: Kiusaaminen on väkivaltaa. Johnny Kniga 2022.
 • Hamarus, Päivi : Haukku haavan tekee : Puututaan yhdessä kiusaamiseen. PS-kustannus 2012.
 • Kivijärvi, Antti; Huuki, Tuija; Lunabba, Harry : Poikatutkimus. Vastapaino 2018.
 • Koskela, Minja; Tuomi, Elina : Toisin tehty : Keskusteluja koulusta. S&S 2020.
 • Rauma, Iida : Hävitys. Siltala 2022.
 • MLL:n Nuoret ja nettikiusaaminen- kysely. Luettavissa: https://www.mll.fi/ammattilaisille/kouluille-ja-oppilaitoksille/mediakasvatus/nuoret-ja-nettikiusaaminen-kyselyn-tulokset/
 • Hamarus, Päivi : Koulukiusaaminen ilmiönä : yläkoulun oppilaiden kokemuksia kiusaamisesta. Jyväskylän yliopisto 2006. Luettavissa: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/13307
 • Virrankari, Lotta; Leemann, Lars ; Kivimäki, Hanne : Osallisuuden kokemus ja koulukiusaaminen : Kouluterveyskyselyn 2019 tuloksia. Luettavissa: https://www.julkari.fi/handle/10024/140804