Publikarbete

TOTEM-teatterin koululaisille suunnattu esitys- ja yleisötyötoiminta muodostavat toisiaan tukevan kokonaisuuden. Yleisötyön tavoitteena on antaa välineitä katsojan oman kokemuksen syventämiselle ja käsittelylle ilmaisullisin keinoin sekä tukea osallistujien kykyä oppia lukemaan esittävää taidetta. Yleisötyö pohjautuu yhdessä oppimiseen ja monipuolistaa lasten käsitystä näyttämöilmaisun laaja-alaisuudesta. Yleisötyössä on taidepedagoginen lähestymistapa.

Genom att kombinera publikarbete med föreställningarna vill man öppna nutidsteaterns formspråk för åskådarna, samt ge material för en fortsatt behandling av konstupplevelsen. Till alla TOTEM-teaterns föreställningar hör en efterföljande publikdiskussion, verkstäder och förhandsmaterial som sänds till skolorna i förväg. Skolorna har möjlighet att fritt använda sig av teaterns arbetsmetoder och material, som lärarna kan anpassa till övrig undervisning.

I vår tjänst betonas värdet av multilitteracitet, att lära sig tänka, interaktion samt självupplevelsen – i den positiva pedagogikens uppmuntrande och glädjefyllda anda!

År 2020-2021:                         

  • MNSTR-verkstaden i samband med RD TRDN -föreställningen
  • Työpajan kesto 45 min / max. 25 oppilasta / omassa luokkatilassa.
  • Esitykseen liittyy mahdollisuus 3 maksuttomaan työpajaan, lisätyöpajoja voi myös tilata erilliseen hintaan.
  • Ohjaajina toimivat teatteri-ilmaisun ohjaajat (AMK) Camilla Anderzén, Tanja Juutilainen, Iiris Autio sekä Louna-Tuuli Luukka.

Det lönar sig att boka verkstäderna snabbt, eftersom vi bara kan erbjuda ett begränsat antal av dem!

Förfrågningar och bokningar: tel. 050 547 0047 tuottaja@totemteatteri.com