Teatern

TOTEM-teatterin keskeisin tehtävä on suomalaisen lastenkulttuurin edistäminen. Tätä tehtävää teatteri toteuttaa tuottamalla 6–12-vuotiaille lapsille suunnattuja teatteriesityksiä sekä järjestämällä yleisötyötä.

TOTEM-teaterns ydinosaaminen on alakouluikäisille suunnattu nykyteatteri, joka käsittelee ajassa olevia ilmiöitä nuoren katsojan näkökulmasta. Yhteistyössä taiteellisten työryhmiensä kanssa TOTEM-teatteri kehittää näyttämökieltään. Estetiikaltaan ja ohjelmistovalinnaltaan teatteri sijoittuu perinteisen lastenteatterin valtavirran ulkopuolelle keskittyen uutta etsivään esitystaiteeseen.

Vuosittainen taiteellinen työryhmä muotoutuu siten, että TOTEM-teatteri kutsuu vierailevan ohjaajan, joka puolestaan valitsee muun työryhmän. Ohjaajat ovat joko kokeneita tai nuoren polven vastavalmistuneita taiteilijoita, jotka tuovat uutta ja ennakkoluulotonta näyttämöajattelua TOTEMin lajiin.  Ohjaajina, käsikirjoittajina ja dramaturgeina ovat olleet mm. Atro Kahiluoto, Anna-Mari Karvonen, Essi Räisänen, Katariina Numminen, Tuomas Laitinen, Juha Hurme, Tuomas Timonen ja Pilvi Porkola.

Teatterin pääasiallinen toimintamuoto on kiertuetoiminta. TOTEM esiintyy siellä, missä yleisö on; kiertuetoiminta suuntautuu kouluihin kotikunnassa Espoossa, pääkaupunki-seudulla ja muualla Suomessa. TOTEMin toiminnan erityisyys ja merkitys on siinä, että TOTEM ”arkipäiväistää” taiteen kohtaamista viemällä teatteria koulujen liikuntasaleihin ja tarjoamalla taidekokemuksen lähellä koululaisten omaa arkea.

Ohjelmistoon valmistuu vuosittain yksi teos, jota kotimaassa esitetään suomen- ja ruotsinkieliselle yleisölle. Teatteri suuntaa esityskiertueensa kysyttäessä myös ulkomaille ja kansainvälisille lastenteatteri-festivaaleille. TOTEMilla on vuosittain katsojia noin 12 000 sekä työpajoihin osallistuvia noin 4000.

TOTEM-teaterns toiminnassa kiteytyy saavutettavuus. Kiertuetoiminta palvelee yleisöä valtakunnallisesti yhdenvertaisesti.

TOTEM-teatern förbinder sig till hållbar utveckling inom ramen för permakultur, ekologiskt, ekonomiskt, kulturellt och socialt. Vid sidan av en estetisk upplevelse, vill teatern uppriktigt förmedla icke-materiella värden och motverka konsumtion. Vi sorterar, återanvänder och undviker onödiga anskaffningar. Cykeln är i mån av möjlighet det naturliga valet som fortskaffningsmedel, utom på turnéerna, då den hyrda paketbilen går på bränsle ur förnybara, inhemska och utsläppssnåla energikällor.

Juridiskt är TOTEM-teatern en understödsförening. Styrelseordförande är regissör och teaterchef, emerita Maarit Pyökäri.