TOTEM-teaterns anvisningar för trygga skolbesök 2020

TOTEM-teatern följer myndigheternas rekommendationer samt skolornas egna anvisningar för att kunna genomföra skolbesöken så tryggt som möjligt. Vi följer noga pandemiläget och uppdaterar anvisningarna an efter (senast uppdaterade 6.11.2020).

Läs mera
Svenska